Här ryms allt från bostadsrätter, gruppbostäder till offentliga byggnader.

Vi är certifierade byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U och upprättar arbetsmiljöplaner för det särskilda objektet. Vi tar över arbetsmiljöansvaret för hela byggprocessen.

Övriga Lillgången gruppboende

Övriga Lindebo gruppboende

Övriga Vimpeltorpet hyreslägenheter

Övriga Snörmakaren bostadsrätt

Övriga Vimpeltorpet gruppboende