Företaget startade 1981 och har under åren varierat från konsultarbeten till byggprojekt. Sedan mitten på 90-talet har firman ägnat sig åt byggentreprenader i olika storlekar och former.

"Från idé till färdigt hus" är vår slogan och det är vår målsättning att leva upp till detta. Företagsidén bygger på att ett antal småföretagare samarbetar och hjälper varandra med olika projekt. För närvarande är vi ca 15 medarbetare.

Vårt mål är att tillgodose beställarens önskemål. Vi har kompetens att utföra tjänster från skiss, genom projekteringsstadiet till en komplett färdig byggnad. Våra objekt varierar från mindre om- och tillbyggnader till hela projekt.

Villor

Vår specialitet har blivit platsbyggda lösvirkeshus som helt anpassats efter önskemål.

Tillbyggnader

Tillbyggnader ser vi som en utmaning för att anpassas till omgivning och behov.

Lantbruk

Vi arbetar inom lantbrukssektorn där vi bygger både maskinhallar och färdiga VMS-stall.

Övriga

Här ryms allt från bostadsrätter, gruppbostäder till offentliga byggnader.